S.C.E.D.I.S   TECHNOLOGY

TM

Εικόνα1.jpg

  • Η παγκόσμια πατενταρισμένη τεχνολογία S.C.E.D.I.S της Zartaux βασίζεται σε διαδικασία πολλαπλών σταδίων διασύνδεσης μικροσωματιδίων, διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος.

  • Η τεχνολογία S.C.E.D.I.S δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα ποιότητας, και ανελλιπώς δημιουργεί ασφαλή και μοναδικά προϊόντα. 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

ZARTAUXFILL+

MESOEUTICS+